Dit jaar werden er 5.742 inschrijvingen genoteerd. In 2011 waren dat er nog maar 4.079, een stijging met 40 procent dus. De sterkste aangroei was er bij studenten uit het vijfde jaar. Meer dan 900 of 16 procent van de ingeschrevenen is momenteel vijfdejaarstudent. Het aantal Nederlandse deelnemers daalde voor het eerst zowel in absolute cijfers als in percentage (van 17 naar 14 procent) tegenover vorig jaar. Er waren 828 inschrijvingen tegenover 894 in 2013.
Van de ingeschreven kandidaten kwamen er dinsdagochtend zowat 5.120 opdagen. De examencommissie gaat, door de ervaring bij de vorige examens, uit van een deelname van 90 procent van de ingeschrevenen. Deze keer is daar dus geen uitzondering op. De studenten werden dinsdagochtend getest op hun kennis van de wetenschappen. Dinsdagmiddag volgt het gedeelte informatieverwerving en -verwerking. Dinsdag 8 juli vanaf 14 uur worden de punten van het toelatingsexamen online gezet.
Wie slaagt in het toelatingsexamen heeft een grote slaagkans in het eerste jaar van zijn universitaire studies. Zo is het studierendement van generatiestudenten van de opleidingen geneeskunde en tandheelkunde voor het academiejaar 2012-2013 respectievelijk 92,50 procent (arts) en 89,90 procent (tandarts).
Bron: www.nieuwsblad.be