Tilburg University heeft de Toffe Peer-Award gewonnen, een prijs van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), het Studenten Overleg Medezeggenschap (SOM) en het Landelijk Overleg Fracties (LOF) voor de meest constructieve medezeggenschap. Tilburg kreeg 122 van de 155 punten.

Vanuit de achterban van de WO en HBO medezeggenschap-federaties binnen de studentenbond - het LOF en SOM - kwamen verschillende signalen binnen die aanleiding waren voor onderzoek naar de feitelijke stand van het intern overleg en de zeden en gebruiken daarbij in het hoger onderwijs. In dat onderzoek stonden zeven thema’s centraal: ondersteuning, gelijkwaardigheid, informeren, kritische houding stimuleren, invloed, ongevraagd advies en de toegankelijkheid van de Raad van Toezicht.

De enquete is in totaal door 43 raden en opleidingscommissies ingevuld van zeven verschillende hogescholen (ArtEZ, Hogeschool voor de kunsten, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Leiden, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Arnhem Nijmegen en Van Hall Larenstein) en vijf verschillende universiteiten (Tilburg University, Vrije Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden, Radboud Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen).

Moreel kompas
Aan de hand van de uitkomsten konden de studentenfracties best practices en tegenvallende omstandigheden binnen hogescholen en universiteiten identificeren. Het bleek niet overal alert en opbouwend te verlopen Zo geven sommige medezeggenschapsraden aan dat ze bijna nooit vergaderstukken krijgen van het bestuur en soms pas tijdens de vergadering. De meerderheid van de betrokkenen heeft het idee geen invloed uit te kunnen oefenen op onderwijsinhoudelijke keuzes.
Dat is echter niet overal usance. Daarom is de Toffe Peer Award ingesteld voor die instelling die een voorbeeld genoemd mag worden van 'hoe het ook kan'.

Peer en Appel
Dat is in 2014 de Universiteit Tilburg. Zij haalde 122 van de 155 te behalen punten. De centrale raad van deze instelling heeft de ervaring, dat het bestuur "open staat voor advies, en wanneer zij niet akkoord gaan met een voorstel legt het bestuur later een aangepast plan voor." Daarnaast krijgen de medezeggenschappers een reiskostenvergoeding en een vergoeding voor de tijd die zij in hun werk stoppen, naast print-, kopieer-, koffie- en thee faciliteiten, digitale hulpmiddelen en een eigen werkplek. Zo kunnen zij op professionele wijze hun werk verrichten.

Minst hoge score - en daar mee 'Rotte Appel Award winnaar - ging naar de Hogeschool Leiden. Deze kwam tot 44 punten, terwijl de HBO-collega's van Van Hall Larenstein daar nauwelijks voor onderdeden met 47 punten.

Bron: http://www.scienceguide.nl/