woensdag 31 juli 2013

Voortekenen dat arbeidsmarkt binnen een jaar herstelt

Er zijn meer werklozen en minder vacatures. Maar toch zijn er ook signalen dat het ergste achter de rug is. Want er melden zich minder mensen op de arbeidsmarkt en ook is er weer meer vraag naar bouwvakkers. Binnen 12 maanden kan de arbeidsmarkt daardoor weer aantrekken.
 
Nog steeds zoekt een groot aandeel van de beroepsbevolking actief naar een werk, maar het percentage actieve baanzoekers neemt wel af. Was in het tweede kwartaal van 2012 nog bijna 21 procent van de (potentiële) Nederlandse beroepsbevolking actief werkzoekend, in dezelfde periode van 2013 is dat gedaald tot 17,9 procent, blijkt uit analyses van arbeidsmarktadviesbureau Intelligence Group.
Het arbeidsaanbod daalt doordat mensen teleurgesteld afhaken omdat ze geen werk kunnen vinden. En die ontwikkeling geeft juist weer wat lucht aan de mensen die nog wél steeds actief op zoek zijn naar betaald werk.

We zien weer toekomst op de arbeidsmarkt
Macro-economisch gezien is de huidige arbeidsmarkt nog steeds slecht, maar doordat het actieve aanbod van personeel harder afneemt dan de vraag en met een herstellende bouwsector als aanjager van de economie, lijkt een kantelpunt op de arbeidsmarkt binnen 12 maanden in zicht.

Doordat het aanbod van medewerkers, ondanks een stijgende werkloosheid, harder daalt dan de vraag, lijkt het perspectief van werkzoekenden te draaien. Het toekomstperspectief verbetert door (potentiële) verkrapping op de arbeidsmarkt: De vraag naar personeel neemt nog steeds wel af, maar het actieve aanbod van werknemers sterker daalt. Daardoor is het perspectief voor werkzoekenden toch positief.

Groeiende vraag ICT’ers, afnemende vraag naar technici
Hoewel het totale vacatureaanbod in het tweede kwartaal van 2013 met 6,9 procent is gedaald ten opzichte van 2012, zijn er nog steeds groeimarkten op de Nederlandse arbeidsmarkt. De ICT-sector laat al twee jaar op rij een sterke groei zien in het vacatureaanbod (+10% in 2012; +21% in 2013). De functiegebieden research & development en het onderwijs laten eveneens een lichte groei zien in de vraag naar personeel.Grafiek: Ontwikkeling vraag per beroepsgroep (bron: Jobfeed Analytics, bewerking Intelligence Group). Grootte van de bel is een weerspiegeling van de hoeveelheid vacatures. Hoe groter de bel, hoe groter het vacatureaanbod.


Een opvallende ontwikkeling is dat de vraag naar technici afzwakt. De vraag is nog steeds groot (meer dan 40.000 vacatures in het tweede kwartaal van 2013), maar ten opzichte van 2012 is het aantal vacatures afgenomen. Dit betekent niet dat er geen tekorten meer zijn in de techniek: de vraag is nog altijd groter dan het aanbod, alleen minder groot dan een jaar geleden. Op dit moment zijn er per 1.000 actieve baanzoekers nog steeds 1.152 vacatures, blijkt uit gegevens van Intelligence Group en jobfeed.

Bouw laat licht herstel zien
Ten opzichte van 2012 is herstel zichtbaar in de vraag naar bouwpersoneel. Nadat in 2012 de vraag sterk was afgenomen, neemt de vraag in 2013 weer toe. Hiermee lijkt de bodem in de vraag naar bouwpersoneel bereikt en zien we ten opzichte van de krimp tussen 2011-2012, een groei in 2013 ten opzichte van 2012 van 6 procent.

Mogelijke verklaringen kunnen gezocht worden in de tijdelijke verlaging van het btw-tarief in de bouw, evenals uitgestelde investeringen in o.a. onderhoud van de bedrijfspanden. Andere functiegebieden die, zij het licht, herstel laten zien zijn de functiegebieden consultancy/advies, kwaliteitsmanagement en marketing en communicatie.

Sterke krimp vraag naar verpleegkundigen
De vraag naar verpleegkundigen is met 26 procent gekrompen. De zorgen omtrent tekorten in de zorg op de korte termijn lijken door deze ontwikkeling te zijn getemperd, denkt Intelligence Group. Dit betekent niet dat er een enorm overschot aan verpleegkundigen op de arbeidsmarkt zal ontstaan. De vervangingsvraag blijft groot vanwege de vergrijzing van deze beroepsgroep.


Bron: www.Personeelsnet.nl

--------> terug naar WWW.RECRUITASTUDENT.NL

donderdag 4 juli 2013

Ben jij die ondernemende student die wij zoeken?

Wil je tijdens je studie commerciele werkervaring opdoen ?

Werken voor de meest inovatieve bedrijven van Nederland

Werk met een internationaal kararakter ?

Leren van je collega studenten?

en nog geld verdienen ook ....Dan zoeken wij jou. Solve area is een online platvorm voor start ups . op dit platform kunnen startups kennis delen gebruik maken van elkaars kennis en expertise. Door samen te werken hoeft de startende ondernemer geen Gigantische financiering aan te vragen en veel kennis in te kopen , NEE je deelt het met elkaar en ruilt het uit.

Binnen dit platform zijn we opzoek naar commercile studenten die tijdens hun studie de bedachte producten en diensten gaan verkopen. Je kunt de tijd zelf indelen en maakt direct afspraken met de startup mbt de beloning. Omdat je het met een aantal studenten samen doet en de startups vaak net afgestudeerde studenten zijn kun je veel kennis en ervaring opdoen.

Het platform richt zich op alle landen in de wereld dus er zijn geen grenzen!!

What are U waiting for

voor meer info en sollicitaties klik hier