donderdag 28 februari 2013

Aantal beta studenten dat instroomt stijgt

Slechts een op de tien Nederlandse afgestudeerden heeft een bètastudie afgerond en dat is internationaal gezien heel erg weinig. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Anderzijds blijkt de instroom van studenten aan bètastudies wel flink te zijn toegenomen in de afgelopen jaren.
 


Koploper is Zuid-Korea (26,1 procent), opkomende landen liggen in het voormalig Oostblok. Een eenduidige verklaring daarvoor is er niet, maar vaak ligt de status van een technisch beroep hoger en het bijbehorende salaris ook.

Masterplan

Volgens het platform Bèta Techniek, dat zich onder meer heeft toegelegd op het vergroten van het aantal afgestudeerde bètastudenten, ligt het percentage afgestudeerden echter wel iets hoger in Nederland, namelijk op 18 procent. 'De definitie van het CBS is smaller dan die van het Platform', laat een woordvoerster weten. Die 18 procent is echter nog altijd ver onder het streefgetal van 40 procent, dat door 9 sectoren is afgesproken in een zogenoemd Masterplan.

Forse groei aantal vrouwelijke bèta-WO'ers

Uit vrijdag verschenen cijfers van het Platform blijkt echter wel dat er steeds meer studenten een technische opleiding zijn gaan volgen. De instroom op het hbo en wetenschappelijk onderwijs is met respectievelijk 14 en 91 procent gestegen ten opzichte van 2000. 'Op universiteiten en hbo's zien we de instroom toenemen. Vooral het aandeel van vrouwen in het wetenschappelijke onderwijs neemt toe. Het is fijn dat er verbetering wordt geboekt, maar we zijn er nog lang niet', reageert Jeroen van der Veer, voorzitter van de Raad van Toezicht bij het platform en oud-topman bij Shell.

Invloed crisis

'Hopelijk komt er door alle inspanningen van het Platform en onder invloed van de crisis nu een versnelling van de instroom', aldus Van der Veer. 'Tijdens economisch goede tijden kiezen jongeren vooral een leuke studie, tijdens een crisis kijken ze meer naar waar een tekort aan mensen is. We hebben pas laat dat gevolg van de crisis gezien in de instroom.'

Bron: (c) ANP 2013terug naar www.recruitastudent.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten