vrijdag 19 oktober 2012

Wat is het sociaal leen stelsel voor studenten

Inmiddels staat het al bijna vast: de basisbeurs wordt in 2014 vervangen door een sociaal leenstelsel. Maar wat houdt dat precies in wat en gaat die verandering betekenen voor jou als student? Wij zochten het uit.
Tweede Kamer
Nu is het nog mogelijk om geld te ontvangen van de Dienst Uitvoerend Onderwijs (DUO) dat, wanneer je je diploma behaalt binnen 10 jaar, wordt omgezet in een gift. Je hoeft dat geld niet terug te betalen. Wat je extra ontvangt in de vorm van een lening, moet je wel terugbetalen. Nu ziet het ernaar uit dat de PvdA en de VVD regelen dat je binnenkort alles gaat terugbetalen. Geen gift meer dus.

Wat houdt een sociaal leenstelsel in?
Een sociaal leenstelsel houdt in dat je het geld dat je nodig hebt om te kunnen studeren, moet lenen. Dat betekent dat de basisbeurs (€95,61 per maand voor thuiswonenden en €266,23 per maand voor uitwonenden) verdwijnt. Je kunt dus nog hetzelfde bedrag per maand ontvangen, maar je moet het uiteindelijk wel terugbetalen. Het rentetarief van het geleende geld is gunstig en het hoeft pas te worden terugbetaald als je bent afgestudeerd en een baan
heeft. De aanvullende beurs, wanneer je ouders beneden een bepaalde grens verdienen, blijft wel bestaan.


Waarom willen de VVD en PvdA een sociaal leenstelsel?
Door het afschaffen van de langstudeerboete loopt de overheid een bedrag van 400 miljoen euro mis. Om dat op te vangen hebben VVD en PvdA besloten om een sociaal leenstelsel in te voeren. Het geld wordt overigens niet gebruikt om lekker met de hele Tweede Kamer op vakantie te gaan of zoiets, want het plan is om de gehele opbrengst te investeren in het onderwijs. Dat betekent dat de algemene kwaliteit van het onderwijs zal verbeteren.

Ik studeer nu, heeft de maatregel ook betrekking op mij?
Nee, de maatregel geldt alleen voor nieuwe studenten. In 2014 wordt het leenstelsel ingevoerd.

Wat gaat het mij kosten?
Als het nieuwe systeem op jou van toepassing is, bouw je een flinke studieschuld op, die in een periode van vier jaar kan oplopen tot een bedrag van ruim 12.000 euro. Dat is weliswaar een fiks bedrag, maar volgens VVD en PvdA is dat gemakkelijk terug te verdienen met de goedbetaalde baan die een studie oplevert.

Hoeveel mag je lenen?
Een student die geen basisbeurs meer ontvangt mag in 2013 873,12 euro lenen. Het bedrag dat geleend mag worden in 2014, als het sociaal leenstelsel is ingevoerd, zal daar naar verwachting niet veel van afwijken. Het beleid rondom het sociale leenstelsel moet natuurlijk nog gevormd worden, dus precieze cijfers zijn nog niet bekend.

 
Bronnen: Volkskrant.nl, Nu.nl, ib-groep.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten