vrijdag 19 oktober 2012

Sociaal leenstelsel ontmoedigt potentiële hbo-studenten

Het afschaffen van de basisbeurs en het invoeren van een sociaal leenstelsel zal het aantal hbo-studenten met 15.000 doen afnemen. Als de aanvullende beurs ook wordt geschrapt, schrijven 25.000 minder aankomende studenten zich in voor een hbo-opleiding.
Tweede Kamer
Dat schrijft Thom de Graaf, voorzitter van de HBO-raad, in een open brief aan de informateurs die de maatregel in 2014 willen invoeren.

Inkomen van ouders van invloed
Jaarlijks schrijven 100.000 studenten zich in voor een hbo-opleiding, maar volgens HBO-raad zal dit aantal afnemen wanneer een sociaal leenstelsel wordt ingevoerd. Vooral scholieren met ouders met een laag inkomen zullen zich twee keer bedenken voordat ze zich inschrijven voor een hbo-opleiding.

Het CPB denkt dat het wel wat meevalt
De HBO-raad baseert zich op berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). De HBO-raad is het alleen niet eens met het CPB als het gaat om hoeveel studenten er minder gaan studeren mocht een sociaal leenstelsel worden ingevoerd. Volgens de HBO-raad speculeert het CPB over wat studenten zullen gaan doen als het sociaal leenstelsel wordt ingevoerd; studenten zullen misschien langer thuis blijven wonen of voor een opleiding dicht bij huis kiezen. Het CPB denkt dat ze dus wel gaan studeren, ondanks het sociale leenstelsel. Het CPB komt uit op een daling van het aantal eerstejaars naar 2600, wat volgens HBO-raad veel te weinig is.

Bronnen: Volkskrant.nl, Nationaleonderwijsgids.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten