donderdag 25 oktober 2012

LSVB: Toch liever langstudeer boete dan zonder basisbeurs

© anp.
De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) ziet meer heil in bijvoorbeeld een boete voor lang studerende studenten, dan het afschaffen van de basisbeurs. Dat meldde voorzitter Kai Heijneman donderdag. Ook de HBO-raad is niet per se tegen bepaalde maatregelen voor langstudeerders.

'Alles is beter dan 13.000 euro studiefinanciering wegnemen van elke student nog voordat hij of zij begint', stelt Heijneman. De LSVb was eerder juist fel tegenstander van de langstudeerboete van 3000 euro voor studenten met meer dan een jaar studievertraging. 'We willen niet dat die ineens alsnog ingevoerd wordt, dat zou van de zotte zijn. Maar als er toch bezuinigd moet worden, dan liever bij bepaalde studenten tegen het einde van hun studie, dan bij iedereen vooraf." Het liefst ziet de bond echter dat er helemaal niet bezuinigd wordt op studenten, in welke vorm dan ook.

Thom de Graaf, voorzitter van de HBO-raad, ziet ook liever 'maatregelen die overjarig studeren tegengaan, dan maatregelen die het studeren op zichzelf tegengaan'. De raad wil sowieso dat toegang tot hoger onderwijs gewaarborgd blijft, ook in het geval van een eventueel leenstelsel. 'Bijvoorbeeld door een verruimde aanvullende beurs voor lagere inkomensgroepen.'

De Graaf: 'Eventuele andere maatregelen, bijvoorbeeld om al te overjarig studeren te ontmoedigen, gaan we niet bij voorbaat uit de weg als die beter en rechtvaardiger zouden zijn dan de nu af te schaffen langstudeerboete.' Hij benadrukt dat de raad die boete in zijn oorspronkelijke vorm overigens nog steeds afkeurt.


terug naar www.recruitastudent.nl

bron volkskrant

Geen opmerkingen:

Een reactie posten