donderdag 15 maart 2012

Werven van de generatie Y – vijf aandachtspunten

Wie de talenten wil binnenhalen die nu van de HBO’s en universiteiten afkomen, zal hele andere wegen moeten bewandelen dan men vroeger gewend was te doen. Want deze nieuwe generatie werknemers (Generatie Y, millennials, Net Generation, of hoe je ze ook wilt noemen) is onafhankelijker, heeft een andere kijk op werk en communiceert anders.
Marieke van Heek is docent op het seminar "Y-recruiter in 1 dag" (5 april 2012 gehouden door de Academie voor Arbeidscommunicatie). Zij geeft vijf aandachtspunten waar je op moet letten bij het werven van deze jonge professionals:
1) Geen selectie maar talentontwikkeling – Vaak ligt nu nog de focus op het invullen van de vacature alleen. Maar kijk ook wie er in potentie interessant kan zijn voor je bedrijf, voor nu of in de toekomst. Onderhoud daar voortdurend contact mee. Bijvoorbeeld door het organiseren van inhousedagen, workshops, gastcolleges bij jouw bedrijf. Maar ook via social media. Want als je alleen maar selecteert, wijs je een hele groep af die daarmee afhaakt voor het leven.
2) Breng je merk tot leven – Het jong talent valt niet per definitie voor een groot, bekend merk met een award op zak. Maar juist voor een merk dat een duidelijk verhaal heeft (visie, missie, doelstelling). Een organisatie die weet waar ze voor staat en wat haar bijdrage is in de maatschappij. Vertel geen algemene marketingverhaal, maar laat echt zien hoe jouw bedrijf het verschil maakt, met concrete voorbeelden.
3) Neem je organisatie onder de loep – Jong talent kijkt anders naar werk. Het zijn feedbackjunks, ze willen gestuurd worden op output en houden van verantwoordelijkheid in hun werk. Wil je dit talent binnenhalen en binnenhouden, dan is het goed om ze hierin enigszins tegemoet te komen. Want deze generatie verwacht niet anders dan dat zo geregeld is. Hoe zit het in jouw bedrijf op dit vlak?
4) Hou je organisatie lerend – Er wordt wel gezegd dat de nieuwe talenten jobhoppers zijn, maar dat is niet per se zo. Het is meer dat ze voortdurend op zoek zijn naar uitdagingen en nieuwe projecten.  Door je organisatie lerend te houden en niet vast te houden aan functieprofielen, kun je ervoor zorgen dat jong talent veel beter kan excelleren in jouw organisatie. Vertel ze in het gesprek wel concreet hoe ze zich bij jou kunnen ontwikkelen. Anders haken ze alsnog af.
5) Focus op beleving – Authenticiteit, transparantie en betrokkenheid kenmerken de nieuwe generatie. Het jonge talent wil jouw organisatie beleven, in al zijn openheid en in alle disciplines. Zet daarom de deuren permanent open. In de nieuwe wereld van recruitment gaat het er niet om dat kandidaten reageren op een job, maar dat ze met je in gesprek willen. Ga het gesprek aan en kijk wat je elkaar te bieden hebt.
Bron: monsterboard

Meldpunt tegen malafide uitzendbureaus

Wantoestanden in de uitzendbranche met illegale arbeid, uitbuiting en belastingfraude kunnen voortaan gemeld worden bij een speciaal meldpunt.
Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) heeft woensdag het Meldpunt Malafide Uitzendbureaus gelanceerd. Het meldpunt is niet alleen voor slachtoffers van illegale arbeid en uitbuiting, maar ook voor goede ondernemers die zich oneerlijk beconcurreerd voelen.

Mensen kunnen het meldpunt bereiken via het gratis telefoonnummer 0800-5151 en door een bericht via de post of internet te sturen aan de Inspectie SZW. Er kan ook anoniem worden gemeld.

Registratieplicht


Het meldpunt is onderdeel van een pakket aan maatregelen, waarmee Kamp binnen twee jaar alle malafide uitzendbureaus tot nul wil terugbrengen. Zo werkt hij aan een registratieplicht voor uitzendbureaus in het Handelsregister om de goeden beter te onderscheiden van de kwaden.
Verder moet een registratieplicht voor uitzendbureaus in het Handelsregister de goeden beter onderscheiden van de kwaden. Een registratieplicht blijkt volgens de minister van belang, omdat het certificatiesysteem van de branche zelf onvoldoende onderscheidend werkt.
Uitzendbureaus met SNA-certificaat begaan volgens de Inspectie SZW niet veel minder overtredingen dan hun concurrenten zonder. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt nog onderzocht of herinvoering van een vergunningsplicht voor de sector niet beter is.

Mankracht


Verder wordt Kamp flink wat mankracht vrijgemaakt onder de inspecteurs en bij de opsporingsdienst van de Inspectie SZW, die dit jaar is ontstaan uit een fusie van de Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI).

Jaarlijks wordt ongeveer 15 procent van de inspectiecapaciteit tegen arbeidsmarktfraude ingezet in de uitzendbranche. Daarbij zijn twaalf inspecteurs en rechercheurs volledig beschikbaar voor een speciaal handhavingsteam tegen malafide uitzendbureaus.
Bron: nu.nl

TERUG NAAR RECRUIT A STUDENT

De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel voor de registratieplicht voor uitzendbureaus.

De Tweede Kamer is akkoord met het wetsvoorstel voor de registratieplicht voor uitzendbureaus. Tijdens de vergadering op 6 maart werd het wetsvoorstel met algemene stemmen aangenomen.De wijziging van de ‘Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen’, is een nieuwe stap om malafide uitzendbureaus en uitbuiting van werknemers aan te pakken en een aanvulling op het systeem van certificering van de uitzendbranche zelf.


De wijziging van de ‘Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen’, is een nieuwe stap om malafide uitzendbureaus en uitbuiting van werknemers aan te pakken en een aanvulling op het systeem van certificering van de uitzendbranche zelf.

In eerste instantie zou de wet per 1 januari 2012 ingevoerd worden. Het wetsvoorstel werd vorig jaar echter niet meer door de Tweede Kamer behandeld, waardoor invoering werd uitgesteld. Daarbij werd 1 april als inwerkingstredingsdatum genoemd. Intussen is de geplande inwerkingtreding verschoven naar 1 mei 2012.


Naast deze certificering is er tevens een meldpunt malafide uitzendbureaus opgezet , waar men wantoestanden kan melden.

Bron: Tweede Kamer / Rijksoverheid

TERUG NAAR RECRUIT A STUDENT

Minister Henk Kamp (Sociale Zaken) wil een registratieplicht invoeren voor uitzendbureaus in het handelsregister.

Het idee is dat de Arbeidsinspectie met een register makkelijker het kaf van het koren kan scheiden tussen bonafide en illegale uitzendbureaus. Een meerderheid van de Tweede Kamer van VVD, CDA, PvdA en D66 heeft eind 2008 al bij toenmalig minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) aangedrongen op een verplichte registratie voor uitzendbureaus. Daartoe had de ABU zelf voorstellen gedaan, omdat eerlijke uitzendbureaus last hebben van de illegale praktijken.

Maar Donner wilde toen niet aan een registratieplicht. Het zou te veel lijken op de oude vergunningsplicht voor de branche en deze was volgens hem niet te handhaven. Zo stelde hij dat er geen duidelijk onderscheid valt te maken tussen het uitzenden van personeel en bijvoorbeeld het plaatsen van werknemers in een andere organisatie via detachering.
Verder zet Kamp plannen van zijn voorganger door om te regelen dat de Arbeidsinspectie, Belastingdienst, gemeenten en uitzendbranche meer gegevens uitwisselen en samenwerken om onderbetaling, ontduiking van premies en slechte huisvesting van vaak Oost-Europees personeel harder aan te pakken. Zo wees de minister op de mogelijkheid om bedrijven te sluiten die bij herhaling gebruik blijken te maken van malafide uitzendbureaus. Volgens zijn woordvoerster heeft een aantal gemeenten dit al eens gedaan door vergunningen in te trekken. Kamp wil met gemeenten bespreken of deze mogelijkheid sneller toegepast kan worden.