dinsdag 28 februari 2012

Genade-zesjes kwistig uitgedeeld aan studenten

 

Eén op de tien docenten aan universiteiten heeft studenten laten slagen terwijl ze dat niet verdienden. Ze versoepelen tentamens, geven 'genadezessen' en beschouwen een onvoldoende voor een afstudeerscriptie als een taboe.

Dat blijkt uit onderzoek van vier studenten journalistiek die zich tezamen het Topje van de IJsberg noemen. De studenten van de Vrije Universiteit enquêteerden 180 docenten aan Nederlandse universiteiten. Daarnaast maakten ze een rondgang langs een deel van die docenten.

Eenderde van de docenten gaf toe druk te ervaren om studenten snel door vakken te loodsen. Het Topje van de IJsberg noteerde verhalen over een jaarlijkse neerwaartse aanpassing van het tentamenniveau (aan de TU Eindhoven) en het vermijden van tentamenvragen waarvan bekend is dat studenten er slecht op scoren (Universiteit Twente).

Bedenkelijk
Bij de beoordeling van scripties gaat het er al even bedenkelijk aan toe. Zo vertelt Pál Nyiri, hoogleraar antropologie aan de Vrije Universiteit, dat hij als tweede lezer een onvoldoende wilde geven voor een scriptie. 'De eerste begeleider vond hem voldoende. Toen wilden ze mij vervangen door een andere tweede lezer. Dat gebeurde uiteindelijk niet, maar de druk was er wel. Studenten een onvoldoende geven voor een tentamen kan nog, maar bij een scriptie lijkt het geen optie. Een student die een onvoldoende dreigt te krijgen, kan zijn scriptie opnieuw insturen en slaagt dan bijna gegarandeerd.'

De genadezes, in Groningen zelfs bekend onder de naam oprotzes, komt de docenten bekend voor. 'Soms geef ik een genadezes', zegt Timo de Rijk, hoogleraar design aan de TU Delft. 'Iedereen die daar verbaasd over doet, heeft boter op zijn hoofd.' Een anonieme docent van de Universiteit Utrecht: 'Mijn baas heeft mij verplicht een scriptie met een 7 te beoordelen, terwijl het duidelijk een 4 was.'

Vermoeden
De studenten van het Topje van de IJsberg - Roeland Müller, Dennis Been, Lisanne van der Drift en Jolien Scholte - begonnen hun onderzoek, omdat ze het vermoeden hadden dat het onterecht uitreiken van diploma's zich niet beperkte tot de hogescholen Inholland en Windesheim, en ook niet tot het hbo.

Ze brengen de normvervaging onder universitair docenten in verband met de manier waarop universiteiten worden gefinancierd. Universiteiten zouden berekenende instellingen zijn, die erop gericht zijn de diplomabonus te incasseren die beschikbaar komt als een student afstudeert. Daarnaast kosten langstudeerders handen vol geld.

Hoogleraar De Rijk herkent dat. 'Er is geen absolute norm voor het beoordelen van tentamens en scripties. De inkomsten hangen af van het aantal afgestudeerde studenten, dus de boel kan zomaar beginnen te schuiven. Van minister tot docent: iedereen is erop gericht om studenten snel te laten afstuderen.'

Sluiproute
Ook op hogeschool Inholland was de financiering een deel van het probleem. Medewerkers van de hogeschool meldden destijds bij de Onderwijsinspectie dat er sprake was van ongewenste druk op docenten, onder meer door afspraken over het rendement. Het gevolg was dat studenten konden afstuderen via een sluiproute.

Een woordvoerder van staatssecretaris Zijlstra herinnert eraan dat het aandeel van de financiering van universiteiten dat afhangt van het aantal afgestudeerden al fors is afgenomen, van 50 procent naar minder dan 20 procent.


(Bron: Volkskrant)

Groningen telt de meeste werklozen

In de provincie Groningen komt de hoogste werkloosheid voor. Afgelopen jaar zat 7,3 % van de bewoners van Groningen zonder werk.

Dat er per provincie veel verschil zit in de cijfers blijkt wel uit het feit dat er in Zeeland maar 3,7 % procent werkloos is.
Deze cijfers publiceerden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Over het hele land gezien lag vorig jaar de werkloosheid op 5,4 procent van de beroepsbevolking, dat is hetzelfde als in 2010. Ook in de meeste provincies bleef de werkloosheid zo goed als hetzelfde als in 2010.
In Limburg daalde de werkloosheid fors, van 6,1 procent in 2010 naar 5,1 procent in 2011.
In Drenthe en Noord-Brabant was er een kleine daling zichtbaar. In Groningen nam het aantal werklozen juist toe.